Uzmanıyla Mikroskop Başında

Uzmanıyla Mikroskop Başı Oturum Konuşmacı Konu
DERMATOPATOLOJİ Philip McKee Dermatopatolojide Klinikopatolojik Korelasyon
HEMATOPATOLOJİ Nükhet Tüzüner Kemik İliği Patolojisinde Myelodisplastik Sendrom’a Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı
NÖROPATOLOJİ Figen Söylemezoğlu Ependimal Tümörlere Tanısal Yaklaşım
MEME PATOLOJİSİ Ayşegül Şahin  
ÜROPATOLOJİ  Kutsal Yörükoğlu Üropatolojide Ayırıcı Tanı Sorunları
JİNEKOPATOLOJİ     Sıtkı Tuzlalı Patoloğun Overle İmtihanı
GİS PATOLOJİSİ   Arzu Ensari Mikroskopta Polip Var!

 

Mikroskop Başı Oturumlar, onbaşlı mikroskop ve yüksek çözünürlükte projeksiyon teknik altyapısı kullanılarak, konusunda uzman eğiticilerin günlük patoloji pratiğine yönelik eğitimlerini içerecektir. Bunlar mikroskop başı 9 katılımcı ve projeksiyon ile en çok 40 izleyicinin katılımının mümkün olabileceği olgular eşliğinde interaktif olarak  yapılacak ücretli bilimsel oturumlardır.

 

Mikroskop Başı Katılımcı Ücreti 50 TL
Projeksiyondan İzleme 20 TL

 

Bir kişi sadece tek bir oturumda mikroskop başı katılımcı olabilecektir. Birden fazla oturuma izleyici olarak kayıt mümkündür. İzleyici katılımı her oturum için 40 kişi ile sınırlıdır.

Mikroskop başı oturumlara katılım için kongre kaydının yapılmış olması zorunludur.

Kontenjan bilgisi ve katılım başvuruları için patoloji2018@serenas.com.tr adresine elektronik posta gönderilmesi gerekmektedir.