Kurslar

DETAYLI KURS PROGRAMI - 30 Ekim 2018, Salı
KURSLAR - 30 Ekim 2018, Salı
 SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
 

 

 

 SAAT SALON 4
 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KURSU

 

SORULAR İLE GİS PATOLOJİSİ: ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU

 

OLGULAR EŞLİĞİNDE AKCİĞER PATOLOJİSİ

KARACİĞER PATOLOJİSİ KURSU

  RENAL TRANSPLANT PATOLOJİSİ KURSU

OTURUM
08:30
10:00

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Gülen Bülbül Doğusoy,
Fazilet Kayaselçuk

 

08:30- 09:00
Barrett Tanısı… Ne Kadar Kolay?
   Konuşmacı: Ayşe Dursun

 

09:00- 09:30
Mide Biyopsileri: Raporlarımız Yeterli mi?
   Konuşmacı: Semin Ayhan

 

09:30-10:00
Villöz Basıklaşma: Gerçekten Çölyak mı?
   Konuşmacı: Berna Savaş

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KARSİNOM 

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

08:30-09:00
Küçük Hücreli Dışı Karsinoma Güncel Yaklaşım

   Konuşmacı: Nalan Akyürek

 

09:00-09:30
Rezeksiyon Materyallerinde Adenokarsinom ve Skuamöz Hücreli Karsinomlara Yaklaşım

   Konuşmacı: Dilek Yılmazbayhan

 

09:30- 10:00
Akciğer Kanserlerinde Moleküler Testler, İmmünoterapi ve Patolojinin Rolü

   Konuşmacı: Büge Öz

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,

Kemal Deniz

 

08:30-09:00
Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım

   Konuşmacı: Diclehan Orhan 

 

09:00- 09:30
Karaciğerin Metastatik Tümörlerine Algoritmik Yaklaşım

   Konuşmacı: Nil Çulhacı 

 

09:30-10:00
Yağlı Karaciğer Hastalığı- Nasıl Skorlayalım

   Konuşmacı: Gülen Akyol

I
OTURUM
08:45
10:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

08:45-09:00
Giriş

   Konuşmacı: Dilek Ertoy Baydar

 

09:00-09:45
Akut ve Kronik Renal Allograft Rejeksiyonu: Klinik Bakış

   Konuşmacı: Kenan Keven

 

09:45- 10:30
Rejeksiyon Patogenezi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

10:00
10:30
ARA

10:30
11:00

ARA

II
OTURUM
10:30
12:00
Oturum Başkanları:
Mine Güllüoğlu,
Filiz Özyılmaz

 

10:30-11:00
Kolon Biyopsileri: Yaklaşım Nasıl Yaklaşmalı?

   Konuşmacı: Gülen Bülbül Doğusoy

 

11:00- 11:30
Klinik Tanı: IBH… Ancak, IBH Tanısı Yeterli mi?

   Konuşmacı: Başak Doğanavşargil

 

11:30-12:00
Otoimmün ve İmmünyetmezlik İlişkili Gastroenteropatiler… Nasıl Tanıyabilirim?

   Konuşmacı: Çiğdem Ataizi Çelikel

AKCİĞER KARSİNOMLARINDA BİYOPSİ VE REZEKSİYON MATERYALLERİNDE AYIRICI TANI

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

10:30- 11:00
Büyük Hücreli, Pleomorfik, Spindle ve Dev Hücreli Tümörler

   Konuşmacı: Handan Zeren

 

11:00-11:30
Nöroendokrin Tümörler

   Konuşmacı: Ebru Çakır

 

11:30-12:00
Akciğerde Metastatik Tümör mü? Primer mi? Nasıl Ayırt Edelim?

   Konuşmacı: Çiğdem Vural

JİNEKOPATOLOJİ KURSU 

 

JİNEKOPATOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 

Oturum Başkanları:
Zerrin Calay,
Sema Arıcı

 

10:30-11:00 Jinekopatolojide Frozen Section

   Konuşmacı: Derya Gümürdülü

 

11:00- 11:30
Servikal intraepitelyal Lezyonlarda Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Haldun Umudum

 

11:30-12:00
Endoservikal Adenokarsinom, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Handan Zeren

II
OTURUM
11:00
12:00

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

11:00-12:00
Temel lezyonlar ve Banff Klasifikasyonu

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

12:00
13:30
YEMEK ARASI

12:00
13:30

YEMEK ARASI

III
OTURUM
13:30
15:30

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,
Özgül Sağol

 

13:30-14:00
İskemik Hasar Var mı?.. Peki, Ya Vaskülit?

   Konuşmacı: Süha Göksel

 

14:00-14:30
GİS Eozinofili: Ne Zaman ve Neden?

   Konuşmacı: Mine Güllüoğlu

 

14:30-15:30
Enfeksiyöz Enterokolit mi? Öyleyse, Hangisi?
   Konuşmacılar:
   Filiz Özyılmaz,
   Fazilet Kayaselçuk

NON-NEOPLASTİK AKCİĞER PATOLOJİSİ VE EBUS

 

Oturum Başkanları:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

 

13:30-14:00
Enfeksiyon Dışı Granülomlar

   Konuşmacı: Leyla Memiş

 

14:00-14:30
Vaskülitler

   Konuşmacı: Nur Ürer

 

14:30-15:00
Akciğer Transplantasyon Patolojisi

   Konuşmacı: Funda Demirağ

 

15:00-15:30
EBUS’ta Patoloji Uzmanının Rolü

   Konuşmacı: İrem Hicran Özbudak

Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Derya Gümürdülü

 

13:30-14:30
Overin Seröz Borderline Tümörleri – Mikroinvazyon, İmplantlar ve Prognoz

   Konuşmacı: Teri A Longacre

 

14:30-15:00
Overin Müsinöz Tümörleri, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Meral Koyuncuoğlu

 

15:00-15:30
Over Germ Hücreli Tümörlerde Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: İlknur Türkmen

III
OTURUM
13:30
15:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

13:30-14:15
İmmünosüpresyon: Akut ve Kronik Renal Toksisite

   Konuşmacı: Mehtat Ünlü

 

14:15-15:00
Renal Transplant Sonrası Rekürren Hastalıklar

   Konuşmacı: Sait Şen

 

15:00-15:30
Renal Transplantta Viral Enfeksiyonlar

   Konuşmacı: Handan Özdemir

 

15:30
16:00
ARA

15:30
15:50

ARA

IV
OTURUM
16:00
17:30

INTERAKTİF MİKROSKOPİ GİS EPİTELİ: REAKTİF Mİ? DİSPLASTİK Mİ? NEOPLASTİK Mİ?

 

Oturum Başkanları:
Ayşe Dursun,
Süha Göksel

 

16:00- 17:30

   Tartışmacılar:
   Çiğdem Ataizi Çelikel,
   Başak Doğanavşargil,
   Özgül Sağol

  Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Derya Gümürdülü

 

16:00-16:30
Endometrial Kanserde Son Durum: Ne gibi Problemler Bizi Bekliyor?

   Konuşmacı: Bahar Müezzinoğlu

 

16:30-17:00
Uterusun Mezenkimal Tümörleri, Subgruplar ve Karşılaşılan Tuzaklar

   Konuşmacı: Alp Usubütün

 

IV
OTURUM
15:50
17:45

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

15:50-16:10
Renal Allograft Biyopsi Raporunu Yazmak

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

 

16:10-16:30
Rejeksiyon Patolojisi ve Tedavi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

16:30-17:45
Slayt Semineri: Renal Transplant Patolojisinde Güçlükler ve Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Serena Bagnasco