Kurslar

DETAYLI KURS PROGRAMI - 30 Ekim 2018, Salı
KURSLAR - 30 Ekim 2018, Salı
 SAAT HAMDİ SUAT AKNAR SALONU
(Abdülkadir Noyan)
SAİM ALİ DİLEMRE SALONU
(5 Nolu Amfi)
KAMİLE ŞEVKİ MUTLU SALONU
(3 Nolu Amfi)
 

 

 

 SAAT LÜTFİ AKSU SALONU
(Mavi Salon)
 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KURSU

 

SORULAR İLE GİS PATOLOJİSİ: ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU

 

OLGULAR EŞLİĞİNDE AKCİĞER PATOLOJİSİ

KARACİĞER PATOLOJİSİ KURSU

  RENAL TRANSPLANT PATOLOJİSİ KURSU

OTURUM
08:30
10:00

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Gülen Bülbül Doğusoy,
Fazilet Kayaselçuk

 

08:30- 09:00
Barrett Tanısı… Ne Kadar Kolay?
   Konuşmacı: Ayşe Dursun

 

09:00- 09:30
Mide Biyopsileri: Raporlarımız Yeterli mi?
   Konuşmacı: Semin Ayhan

 

09:30-10:00
Villöz Basıklaşma: Gerçekten Çölyak mı?
   Konuşmacı: Berna Savaş

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KARSİNOM 

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

08:30-09:00
Küçük Hücreli Dışı Karsinoma Güncel Yaklaşım

   Konuşmacı: Nalan Akyürek

 

09:00-09:30
Rezeksiyon Materyallerinde Adenokarsinom ve Skuamöz Hücreli Karsinomlara Yaklaşım

   Konuşmacı: Dilek Yılmazbayhan

 

09:30- 10:00
Akciğer Kanserlerinde Moleküler Testler, İmmünoterapi ve Patolojinin Rolü

   Konuşmacı: Büge Öz

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,

Kemal Deniz

 

08:30-09:00
Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım

   Konuşmacı: Diclehan Orhan 

 

09:00- 09:30
Karaciğerin Metastatik Tümörlerine Algoritmik Yaklaşım

   Konuşmacı: Nil Çulhacı 

 

09:30-10:00
Yağlı Karaciğer Hastalığı- Nasıl Skorlayalım

   Konuşmacı: Gülen Akyol

I
OTURUM
08:45
10:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

08:45-09:00
Giriş

   Konuşmacı: Dilek Ertoy Baydar

 

09:00-09:45
Akut ve Kronik Renal Allograft Rejeksiyonu: Klinik Bakış

   Konuşmacı: Kenan Keven

 

09:45- 10:30
Rejeksiyon Patogenezi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

10:00
10:30
KAHVE MOLASI

10:30
11:00

KAHVE MOLASI

II
OTURUM
10:30
12:00
Oturum Başkanları:
Mine Güllüoğlu,
Filiz Özyılmaz

 

10:30-11:00
Kolon Biyopsileri: Yaklaşım Nasıl Yaklaşmalı?

   Konuşmacı: Gülen Bülbül Doğusoy

 

11:00- 11:30
Klinik Tanı: IBH… Ancak, IBH Tanısı Yeterli mi?

   Konuşmacı: Başak Doğanavşargil

 

11:30-12:00
Otoimmün ve İmmünyetmezlik İlişkili Gastroenteropatiler… Nasıl Tanıyabilirim?

   Konuşmacı: Çiğdem Ataizi Çelikel

AKCİĞER KARSİNOMLARINDA BİYOPSİ VE REZEKSİYON MATERYALLERİNDE AYIRICI TANI

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

10:30- 11:00
Büyük Hücreli, Pleomorfik, Spindle ve Dev Hücreli Tümörler

   Konuşmacı: Handan Zeren

 

11:00-11:30
Nöroendokrin Tümörler

   Konuşmacı: Ebru Çakır

 

11:30-12:00
Akciğerde Metastatik Tümör mü? Primer mi? Nasıl Ayırt Edelim?

   Konuşmacı: Çiğdem Vural

JİNEKOPATOLOJİ KURSU 

 

JİNEKOPATOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 

Oturum Başkanları:
Alp Usubütün

 

10:30-11:00 Jinekopatolojide Frozen Section

   Konuşmacı: Derya Gümürdülü

 

11:00- 11:30
Servikal İntraepitelyal Lezyonlarda Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Haldun Umudum

 

11:30-12:00
Endoservikal Adenokarsinom, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Sema Arıcı

II
OTURUM
11:00
12:00

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

11:00-12:00
Temel Lezyonlar ve Banff Klasifikasyonu

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

12:00
13:30
ÖĞLE YEMEĞİ

12:00
13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

III
OTURUM
13:30
15:30

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,
Özgül Sağol

 

13:30-14:00
İskemik Hasar Var mı?.. Peki, Ya Vaskülit?

   Konuşmacı: Süha Göksel

 

14:00-14:30
GİS Eozinofili: Ne Zaman ve Neden?

   Konuşmacı: Mine Güllüoğlu

 

14:30-15:30
Enfeksiyöz Enterokolit mi? Öyleyse, Hangisi?
   Konuşmacılar:
   Filiz Özyılmaz,
   Fazilet Kayaselçuk

NON-NEOPLASTİK AKCİĞER PATOLOJİSİ VE EBUS

 

Oturum Başkanları:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

 

13:30-14:00
Enfeksiyon Dışı Granülomlar

   Konuşmacı: Leyla Memiş

 

14:00-14:30
Vaskülitler

   Konuşmacı: Nur Ürer

 

14:30-15:00
Akciğer Transplantasyon Patolojisi

   Konuşmacı: Funda Demirağ

 

15:00-15:30
EBUS’ta Patoloji Uzmanının Rolü

   Konuşmacı: İrem Hicran Özbudak

Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Handan Zeren

 

13:30-14:10 
Overin Seröz Borderline Tümörleri – Mikroinvazyon, İmplantlar ve Prognoz 
   Konuşmacı: Ayşe Ayhan

 

14:10-14:50
Overin Müsinöz Tümörleri, Yaşanan Problemler 
   Konuşmacı: Meral Koyuncuoğlu

 

14:50-15:30
Over Seks Kord Stromal Tümörlerinde Yenilikler
   Konuşmacı: İlknur Türkmen

III
OTURUM
13:30
15:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

13:30-14:15
İmmünosüpresyon: Akut ve Kronik Renal Toksisite

   Konuşmacı: Mehtat Ünlü

 

14:15-15:00
Renal Transplant Sonrası Rekürren Hastalıklar

   Konuşmacı: Sait Şen

 

15:00-15:30
Renal Transplantta Viral Enfeksiyonlar

   Konuşmacı: Handan Özdemir

 

15:30
16:00
KAHVE MOLASI

15:30
15:50

KAHVE MOLASI

IV
OTURUM
16:00
17:30

INTERAKTİF MİKROSKOPİ GİS EPİTELİ: REAKTİF Mİ? DİSPLASTİK Mİ? NEOPLASTİK Mİ?

 

Oturum Başkanları:
Ayşe Dursun,
Süha Göksel

 

16:00- 17:30

   Tartışmacılar:
   Çiğdem Ataizi Çelikel,
   Başak Doğanavşargil,
   Özgül Sağol

  Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Handan Zeren

 

16:00-16:45
Endometrial Kanserde Son Durum: Ne gibi Problemler Bizi Bekliyor?

   Konuşmacı: Bahar Müezzinoğlu

 

16:45-17:30
Uterusun Mezenkimal Tümörleri, Subgruplar ve Karşılaşılan Tuzaklar

   Konuşmacı: Alp Usubütün

 

IV
OTURUM
15:50
17:45

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

15:50-16:10
Renal Allograft Biyopsi Raporunu Yazmak

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

 

16:10-16:30
Rejeksiyon Patolojisi ve Tedavi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

16:30-17:45
Slayt Semineri: Renal Transplant Patolojisinde Güçlükler ve Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Serena Bagnasco