Kurslar

DETAYLI KURS PROGRAMI - 30 Ekim 2018, Salı
KURSLAR - 30 Ekim 2018, Salı
 SAAT HAMDİ SUAT AKNAR SALONU
(Abdülkadir Noyan)
SAİM ALİ DİLEMRE SALONU
(5 Nolu Amfi)
KAMİLE ŞEVKİ MUTLU SALONU
(3 Nolu Amfi)

  

 

 SAAT LÜTFİ AKSU SALONU
(Mavi Salon)
 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KURSU

 

SORULAR İLE GİS PATOLOJİSİ: ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU

 

OLGULAR EŞLİĞİNDE AKCİĞER PATOLOJİSİ

KARACİĞER PATOLOJİSİ KURSU

  RENAL TRANSPLANT PATOLOJİSİ KURSU

OTURUM
08:30
10:00

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Gülen Bülbül Doğusoy,
Fazilet Kayaselçuk

 

08:30- 09:00
Barrett Tanısı… Ne Kadar Kolay?
   Konuşmacı: Ayşe Dursun

 

09:00- 09:30
Mide Biyopsileri: Raporlarımız Yeterli mi?
   Konuşmacı: Semin Ayhan

 

09:30-10:00
Villöz Basıklaşma: Gerçekten Çölyak mı?
   Konuşmacı: Berna Savaş
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KARSİNOM 

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

08:30-09:00
Küçük Hücreli Dışı Karsinoma Güncel Yaklaşım

   Konuşmacı: Nalan Akyürek
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

09:00-09:30
Rezeksiyon Materyallerinde Adenokarsinom ve Skuamöz Hücreli Karsinomlara Yaklaşım

   Konuşmacı: Dilek Yılmazbayhan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

09:30- 10:00
Akciğer Kanserlerinde Moleküler Testler, İmmünoterapi ve Patolojinin Rolü

   Konuşmacı: Büge Öz

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,

Kemal Deniz

 

08:30-09:00
Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım

   Konuşmacı: Diclehan Orhan 
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

09:00- 09:30
Karaciğerin Metastatik Tümörlerine Algoritmik Yaklaşım

   Konuşmacı: Nil Çulhacı 
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

09:30-10:00
Yağlı Karaciğer Hastalığı- Nasıl Skorlayalım

   Konuşmacı: Gülen Akyol

I
OTURUM
08:45
10:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

08:45-09:00
Giriş

   Konuşmacı: Dilek Ertoy Baydar

 

09:00-09:45
Akut ve Kronik Renal Allograft Rejeksiyonu: Klinik Bakış

   Konuşmacı: Kenan Keven
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

09:45- 10:30
Rejeksiyon Patogenezi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

10:00
10:30
KAHVE MOLASI

10:30
11:00

KAHVE MOLASI

II
OTURUM
10:30
12:00

Oturum Başkanları:
Mine Güllüoğlu,
Filiz Özyılmaz 

10:30-11:00
Kolon Biyopsileri: Yaklaşım Nasıl Yaklaşmalı?

   Konuşmacı: Gülen Bülbül Doğusoy

 

11:00- 11:30
Klinik Tanı: IBH… Ancak, IBH Tanısı Yeterli mi?

   Konuşmacı: Başak Doğanavşargil

 

11:30-12:00
Otoimmün ve İmmünyetmezlik İlişkili Gastroenteropatiler… Nasıl Tanıyabilirim?

   Konuşmacı: Çiğdem Ataizi Çelikel
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

AKCİĞER KARSİNOMLARINDA BİYOPSİ VE REZEKSİYON MATERYALLERİNDE AYIRICI TANI

 

Oturum Başkanı:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

10:30- 11:00
Büyük Hücreli, Pleomorfik, Spindle ve Dev Hücreli Tümörler

   Konuşmacı: Handan Zeren

 

11:00-11:30
Nöroendokrin Tümörler

   Konuşmacı: Ebru Çakır

 

11:30-12:00
Akciğerde Metastatik Tümör mü? Primer mi? Nasıl Ayırt Edelim?

   Konuşmacı: Çiğdem Vural
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

JİNEKOPATOLOJİ KURSU 

 

JİNEKOPATOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 

Oturum Başkanları:
Alp Usubütün

 

10:30-11:00 Jinekopatolojide Frozen Section

   Konuşmacı: Derya Gümürdülü

 

11:00- 11:30
Servikal İntraepitelyal Lezyonlarda Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Haldun Umudum

 

11:30-12:00
Endoservikal Adenokarsinom, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Sema Arıcı
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

II
OTURUM
11:00
12:00

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

11:00-12:00
Temel Lezyonlar ve Banff Klasifikasyonu

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

12:00
13:30
ÖĞLE YEMEĞİ

12:00
13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

III
OTURUM
13:30
15:30

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

 

Oturum Başkanları:
Banu Bilezikçi,
Özgül Sağol

 

13:30-14:00
İskemik Hasar Var mı?.. Peki, Ya Vaskülit?

   Konuşmacı: Süha Göksel
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:00-14:30
GİS Eozinofili: Ne Zaman ve Neden?

   Konuşmacı: Mine Güllüoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:30-15:30
Enfeksiyöz Enterokolit mi? Öyleyse, Hangisi?
   Konuşmacılar:
   Filiz Özyılmaz,
   Fazilet Kayaselçuk
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

NON-NEOPLASTİK AKCİĞER PATOLOJİSİ VE EBUS

 

Oturum Başkanları:
Derya Gümürdülü,
Kürşat Yıldız

 

 

13:30-14:00
Enfeksiyon Dışı Granülomlar

   Konuşmacı: Leyla Memiş
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:00-14:30
Vaskülitler

   Konuşmacı: Nur Ürer
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:30-15:00
Akciğer Transplantasyon Patolojisi

   Konuşmacı: Funda Demirağ

 

15:00-15:30
EBUS’ta Patoloji Uzmanının Rolü

   Konuşmacı: İrem Hicran Özbudak
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Handan Zeren 
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

13:30-14:10 
Overin Seröz Borderline Tümörleri – Mikroinvazyon, İmplantlar ve Prognoz 
   Konuşmacı: Ayşe Ayhan
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:10-14:50
Overin Müsinöz Tümörleri, Yaşanan Problemler 
   Konuşmacı: Meral Koyuncuoğlu

 

14:50-15:30
Over Seks Kord Stromal Tümörlerinde Yenilikler
   Konuşmacı: İlknur Türkmen
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

III
OTURUM
13:30
15:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

13:30-14:15
İmmünosüpresyon: Akut ve Kronik Renal Toksisite

   Konuşmacı: Mehtat Ünlü
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

14:15-15:00
Renal Transplant Sonrası Rekürren Hastalıklar

   Konuşmacı: Sait Şen

 

15:00-15:30
Renal Transplantta Viral Enfeksiyonlar

   Konuşmacı: Handan Özdemir

 

15:30
16:00
KAHVE MOLASI

15:30
15:50

KAHVE MOLASI

IV
OTURUM
16:00
17:30

INTERAKTİF MİKROSKOPİ GİS EPİTELİ: REAKTİF Mİ? DİSPLASTİK Mİ? NEOPLASTİK Mİ?

 

Oturum Başkanları:
Ayşe Dursun,
Süha Göksel

 

16:00- 17:30

   Tartışmacılar:
   Çiğdem Ataizi Çelikel
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

   Başak Doğanavşargil,
   Özgül Sağol

 

Oturum Başkanları:
Funda Eren,
Handan Zeren 

16:00-16:45
Endometrial Kanserde Son Durum: Ne gibi Problemler Bizi Bekliyor?

   Konuşmacı: Bahar Müezzinoğlu
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

16:45-17:30
Uterusun Mezenkimal Tümörleri, Subgruplar ve Karşılaşılan Tuzaklar

   Konuşmacı: Alp Usubütün
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

IV
OTURUM
15:50
17:45

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

15:50-16:10
Renal Allograft Biyopsi Raporunu Yazmak

   Konuşmacı: Serena Bagnasco
Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 

16:10-16:30
Rejeksiyon Patolojisi ve Tedavi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

16:30-17:45
Slayt Semineri: Renal Transplant Patolojisinde Güçlükler ve Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Serena Bagnasco