Kurslar-test

KURSLAR - 30 EKİM 2018, Salı
Sorular ile GİS Patolojisi: Endoskopik Biyopsiler-Morfolojik Yaklaşımda İpuçları - Tam Günlük Kurs
Jinekopatoloji Kursu - Yarım Günlük Kurs
Karaciğer Biyopsilerinde Tanı Güçlükleri - Kısa Kurs
Olgular Eşliğinde Akciğer Patolojisi Kursu
Renal Transplant Patolojisi Kursu
KURS PROGRAMI - 30 EKİM 2018, Salı
KURSLAR - 30 EKİM 2018, Salı
  GİS PATOLOJİSİ KURSU SORULAR İLE GİS PATOLOJİSİ: ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI AKCİĞER PATOLOJİSİ KURSU OLGULAR EŞLİĞİNDE AKCİĞER PATOLOJİSİ KARACİĞER PATOLOJİSİ VE JİNEKOPATOLOJİ              RENAL TRANSPLANT PATOLOJİSİ KURSU
I. OTURUM
08:30-10:00 

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Gülen Bülbül Doğusoy, Fazilet Kayaselçuk

 

08:30- 09:00 Barrett Tanısı… Ne Kadar Kolay?

   Konuşmacı: Ayşe Dursun

09:00- 09:30 Mide Biyopsileri: Raporlarımız Yeterli mi?

   Konuşmacı: Semin Ayhan

09:30-10:00 Villöz Basıklaşma: Gerçekten Çölyak mı?

   Konuşmacı: Berna Savaş

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KARSİNOM 

Oturum Başkanları:

 

08:30-09:00 Küçük Biyopsilerde Küçük Hücreli Dışı Karsinoma Güncel Yaklaşım

   Konuşmacı: Büge Öz

09:00-09:30 Rezeksiyon Materyallerinde Adenokarsinom ve Skuamöz Hücreli Karsinomlara Yaklaşım

   Konuşmacı: Dilek Yılmazbayhan

09:30- 10:00 Akciğer Kanserlerinde Moleküler Testler, İmmünoterapi ve Patolojinin Rolü

   Konuşmacı: Nalan Akyürek

KARACİĞER BİYOPSİLERİNDE TANI GÜÇLÜKLERİ

Oturum Başkanları: Banu Bilezikçi, Kemal Deniz

 

08:30-09:00 Pediatrik Metabolik Hastalıklara Karaciğer Biyopsilerinde Yaklaşım

   Konuşmacı: Diclehan Orhan

09:00- 09:30 Karaciğerin Metastatik Tümörlerine Algoritmik Yaklaşım

   Konuşmacı: Nil Çulhacı

09:30-10:00 Yağlı Karaciğer Hastalığı- Nasıl Skorlayalım

   Konuşmacı: Gülen Akyol

I. OTURUM
08:30-10:00 

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

08:45-09:00 Giriş

   Konuşmacı: Dilek Ertoy Baydar

09:00-09:45 Akut ve Kronik Renal Allograft Rejeksiyonu: Klinik Bakış

   Konuşmacı: Kenan Keven

09:45- 10:30 Rejeksiyon Patogenezi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

 

ARA 10:00-10:30

ARA 10:30-11:00

II. OTURUM
10:30-12:00 

Oturum Başkanları: Mine Güllüoğlu, Filiz Özyılmaz

 

10:30-11:00 Kolon Biyopsileri: Yaklaşım Nasıl Yaklaşmalı?

   Konuşmacı: Gülen Bülbül Doğusoy

11:00- 11:30 Klinik Tanı: IBH… Ancak, IBH Tanısı Yeterli mi?

   Konuşmacı: Başak Doğanavşargil

11:30-12:00 Otoimmün ve İmmünyetmezlik İlişkili Gastroenteropatiler… Nasıl Tanıyabilirim?

   Konuşmacı: Çiğdem Ataizi Çelikel

AKCİĞER KARSİNOMLARINDA BİYOPSİ VE REZEKSİYON MATERYALLERİNDE AYIRICI TANI
Oturum Başkanları:

 

10:30- 11:00 Büyük Hücreli, Pleomorfik, Spindle ve Dev Hücreli Tümörler

   Konuşmacı: Handan Zeren 11:00-11:30 Nöroendokrin Tümörler

   Konuşmacı: Ebru Çakır

11:30-12:00 Akciğerde Metastatik Tümör mü? Primer mi? Nasıl Ayırt Edelim?

   Konuşmacı: Çiğdem Vural

JİNEKOPATOLOJİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Oturum Başkanları: Zerrin Calay, Sema Arıcı

 

10:30-11:00 Jinekopatolojide Frozen Section

   Konuşmacı: Derya Gümürdülü

11:00- 11:30 Servikal intraepitelyal Lezyonlarda Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Haldun Umudum

11:30-12:00 Endoservikal Adenokarsinom, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Handan Zeren

II. OTURUM
11:00-12:00 

11:00-12:00 Temel lezyonlar ve Banff Klasifikasyonu

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

YEMEK ARASI 12:00-13:30

YEMEK ARASI
12:00-13:30

III. OTURUM
13:30-15:30

ENDOSKOPİK BİYOPSİLER- MORFOLOJİK YAKLAŞIMDA İPUÇLARI

Oturum Başkanları: Banu Bilezikçi, Özgül Sağol

 

13:30-14:00 İskemik Hasar Var mı?.. Peki, Ya Vaskülit?

   Konuşmacı: Süha Göksel

14:00-14:30 GİS Eozinofili: Ne Zaman ve Neden ??

   Konuşmacı: Mine Güllüoğlu

14:30-15:30 Enfeksiyöz Enterokolit mi? Öyleyse, Hangisi?

   Konuşmacılar: Filiz Özyılmaz, Fazilet Kayaselçuk

NON-NEOPLASTİK AKCİĞER PATOLOJİSİ VE EBUS

Oturum Başkanları:

 

 

13:30-14:00 Enfeksiyon Dışı Granülomlar

   Konuşmacı: Leyla Memiş

14:00-14:30 Vaskülitler

   Konuşmacı: Nur Ürer

14:30-15:00 Akciğer Transplantasyon Patolojisi

   Konuşmacı: Funda Demirağ

15:00-15:30 EBUS’ta Patoloji Uzmanının Rolü

   Konuşmacı: İrem Özbudak

Oturum Başkanları: Funda Eren, Derya Gümürdülü

 

13:30-14:30 Overin Seröz Borderline Tümörleri – Mikroinvazyon, İmplantlar ve Prognoz

   Konuşmacı: Teri Longacre
14:30-15:00 Overin Müsinöz Tümörleri, Yaşanan Problemler

   Konuşmacı: Meral Koyuncuoğlu

15:00-15:30 Over Germ Hücreli Tümörlerde Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: İlknur Türkmen

III. OTURUM
13:30-15:30

Oturum Başkanı: Dilek Ertoy Baydar

 

13:30-14:15 İmmünosüpresyon: Akut ve Kronik Renal Toksisite

   Konuşmacı: Mehtat Ünlü

14:15-15:00 Renal Transplant Sonrası Rekürren Hastalıklar

   Konuşmacı: Sait Şen

15:00-15:30 Renal Transplantta Viral Enfeksiyonlar

   Konuşmacı: Handan Özdemir

 

 ARA 15:30-16:00

ARA 15:30-15:50

IV. OTURUM
16:00-17:30

INTERAKTİF MİKROSKOPİ GİS Epiteli : Reaktif mi? Displastik mi? Neoplastik mi?

Oturum Başkanları: Ayşe Dursun, Süha Göksel

 

16:00- 17:30

   Tartışmacılar: 
   Çiğdem Ataizi Çelikel,
   Başak Doğanavşargil,
   Özgül Sağol

 

  

Oturum Başkanları: Funda Eren, Derya Gümürdülü

 

16:00-16:30 Endometrial Kanserde Son Durum: Ne gibi Problemler Bizi Bekliyor?

   Konuşmacı: Bahar Müezzinoğlu

16:30-17:00 Uterusun Mezenkimal Tümörleri, Subgruplar ve Karşılaşılan Tuzaklar

   Konuşmacı: Alp Usubütün

 

IV. OTURUM
15:50-17:45

15:50-16:10 Renal Allograft Biyopsi Raporunu Yazmak

   Konuşmacı: Serena Bagnasco

16:10-16:30 Rejeksiyon Patolojisi ve Tedavi

   Konuşmacı: Kibriya Fidan

16:30-17:45 Slayt Semineri: Renal Transplant Patolojisinde Güçlükler ve Ayırıcı Tanı

   Konuşmacı: Serena Bagnasco