Kurslar-eski

KURSLAR
Sorular ile GİS Patolojisi: Endoskopik Biyopsiler-Morfolojik Yaklaşımda İpuçları - Tam Günlük Kurs
Jinekopatoloji Kursu - Yarım Günlük Kurs
Karaciğer Biyopsilerinde Tanı Güçlükleri - Kısa Kurs
Olgular Eşliğinde Akciğer Patolojisi Kursu
Renal Transplant Patolojisi Kursu