Bilimsel Program-iptal

GÜNLERE GÖRE BİLİMSEL PROGRAM
27 Ekim 2018
28 Ekim 2018
29 Ekim 2018
KONULARA GÖRE BİLİMSEL PROGRAM
Adli Patoloji
Akciğer Patolojisi
Baş ve Boyun Patolojisi
Bilişim Patolojisi
Dermatopatoloji
Endokrin Patoloji
Gastrointestinal Sistem
Hematopatoloji
Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji
Jinekopatoloji
Kardiyovasküler Sistem Patoloji
Kemik- Yumuşak Doku
Meme Patolojisi
Moleküler Patoloji
Nefropatoloji
Nöropatoloji
Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Sitopatoloji
KOMİSYONLAR
Etik Komisyonu
Kanser Kayıtçılığı Komisyonu
Patoloji Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu
Sosyal Medya (SoMe) Komisyonu
Standardizasyon Komisyonu