Bilimsel Program-eski

BİLİMSEL PROGRAM
Adli Patoloji ve Kardiyovaskuler Patoloji
Baş ve Boyun Patolojisi
Bilişim Patolojisi
Dermatopatoloji
Endokrin Patoloji
Gastrointestinal Sistem
Hematopatoloji
Hepato-Biliyer ve Pankreas Patolojisi
Jinekopatoloji
Meme Patolojisi
Moleküler Patoloji
Nefropatoloji
Nöropatoloji
Pediatrik ve Perinatal Patoloji
Üropatoloji
Kemik- Yumuşak Doku
Akciğer
Sitopatoloji
KOMİSYONLAR
Standardizasyon
Etik
Patoloji Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu
Sosyal Medya (SoMe)
Kanser Kayıtçılığı