Bildiriler – eski

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİ TARİHİ:

22 Temmuz 2018 gece 00.00’ a kadardır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildiri özetleri online olarak web sitesi üzerinden sözel sunum ve poster olarak kabul edilecektir.
  E-posta, elden teslim ve normal posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 2. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 3. Kongre ana konuları arasından (ana konu başlıkları aşağıda verilmiştir) bildiri özetinin konu başlığı seçilmelidir.
 4. Sistemde başlık adı, yazar adları hariç olmak üzere bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 5. Yazı karakteri sistem tarafından tüm bildiri özetleri için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 6. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 7. Yazar isimleri ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Akademik unvan kullanılmamalıdır.
 8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 9. Bildiri özetleri araştırmalar için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions”). Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” (İngilizce olarak “Introduction”, “Case Report”, “Conclusion”), alt başlıklarını içermelidir.
 10. Bildiri özetlerine tablo, grafik ve resim konulmamalıdır.
 11. Anahtar kelimeler en fazla 5 kelime içermelidir.
 12. Bildiri özetleri gönderildiği şekliyle bildiri kitapcığında basılacağından tüm yazım hataları yazarların sorumluluğundadır.
 13. Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 14. Bildiri kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları” bölümünden de sonuçlar takip edilebilir.

DİKKAT:

 • Bilimsel değerlendirme sonrasında bildirilerin, başvuru sırasında tercih edilen poster veya sözel sunum kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yazarlara e-posta yoluyla, kabul mektubu içerisinde bildirilir. 
 • Kabul edilen posterlerin bir kısmı elektronik poster olarak sunulur.
 • Poster olarak gönderilen ve yüksek puan alan bildirilerin kurallara uygun şekilde basılı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu bildiriler poster başı tartışması şeklinde sunulacak ve sözel sunum kategorisinde yer alacaktır. Belirlenen tarih ve saatte asılmayan ve tartışma oturumunda sunumu yapılmayan bildiriler sözel sunum kategorisinden çıkarılır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:  patoloji2018@serenas.com.tr

Bildiri Ödülleri

Dereceye giren 3 poster başı tartışma bildirisi ve 3 sözel sunuma ödül verilecektir. Poster ödülüne başvuracak yazarlar tam poster metinlerini kongre tarihinden 2 ay önce göndermelidir. Tam metin göndermeyen yazarların bildirileri ödül adayı olamayacaktır.

SUNUM BİLGİLERİ

Bildirinizin E- Poster sunumu olarak kabul edilmesi durumunda detaylar ayrıca bildiri sahiplerine mail olarak iletilecektir.

Poster Başı Tartışma Bildirisi Sunumları

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Poster asma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır. Tartışmalı posterler sunum süresi 7 dakikadır. Tartışmalar poster başında moderatörler tarafından belirlenen saat aralığında kongre katılımcıları ile birlikte yapılacaktır.

Sözel Sunumlar

Sözel sunum süresi 10 dakikadır.
Sözel Sunum slaytlarınızı hazırlarken aşağıda özetlenmiş olan genel sunum kurallarına uymanızı tavsiye ederiz.

 • Slaytlarda 7’den fazla satır bulunmaması,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanması,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almaması,
 • Slayt sayısının 15’i geçmemesi rica olunur.
 • Yabancı katılımcılar sunumlarını İngilizce olarak yapacaktır.